วังพรม
แจ้งเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สมุนไพรวังพรม

แจ้งเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สมุนไพรวังพรม "แพ็คใหม่ สูตรเดิม"

เนื่องจาก ทางคณะกรรมการอาหารและยา ได้แจ้งบังคับให้ใช้ พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ 2562 จึงมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความบนฉลากจาก "ยาสามัญประจำบ้าน" เป็น "ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป" มีผลทำให้บริษัทฯต้องเปลี่ยนแปลงข้อความบนฉลากขวด และฉลากกล่องให้สอดคล้องกับ พรบ. ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดที่ได้มีการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งเปลี่ยนแพคเกจรูปแบบใหม่ ทั้งยาหม่องและน้ำมันนวด

  • 16 ตุลาคม 2566
  • 242
 เก็บตกภาพกิจกรรม การทำ Digital Content Marketing บน TikTok  สำหรับร้านนวดและสปา

เก็บตกภาพกิจกรรม การทำ Digital Content Marketing บน TikTok สำหรับร้านนวดและสปา

โดยบริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

  • 15 กันยายน 2566
  • 501
ดูเพิ่มเติม