"วังพรม" สมุนไพรไทย...พร้อมบุกตลาดโลก

สมุนไพรวังพรมมีแผนเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเล็งขยายฐานไป กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) อีกทั้งกำลังศึกษาลู่ทางบุกตลาดจีน เกาหลีใต้ และยุโรป

โหลดเพิ่มเติม