นวดแผนไทย กับ ยานวดสมุนไพร ศาสตร์บำบัดเพื่อการรักษา

นวดแผนไทย กับ ยานวดสมุนไพร ศาสตร์บำบัดเพื่อการรักษา

การบีบ การกด การคลึง การดึง การดัด การอบ และการประคบ ลักษณะเด่นแห่งศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับการขนานนามว่า "นวดแผนโบราณ" และเป็นที่นิยมไปทั่วโลก

“นวดไทย” หรือ “การนวดแผนไทย” คือการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีมาแต่โบราณ เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อย หรือเจ็บป่วย มักจะลูบไล้ บีบนวด ตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย ทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง จนดีขึ้นตามลำดับ

ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ ที่สืบทอดความรู้กันต่อๆ มา จากรุ่นสู่รุ่น จนสามารถสร้างเป็นทฤษฎีการนวด กลายมาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทย เพื่อการบำบัดรักษาอาการและโรคบางอย่าง และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย จนถึงปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ แพทย์แผนไทยได้นำสมุนไพรหลากหลายชนิด อาทิ ไพล, พิมเสน, การบูร และตัวยาอื่นๆ จนได้ “ยานวด”  เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา บำบัด และบรรเทาอาการ ประกอบการ “นวด” ภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าต่อการสืบสานอนุรักษ์

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวังพรมที่แนะนำ